OGRÓD SPOŁECZNY


Dzięki otrzymaniu dotacji celowej z Miasta Rybnika na realizację zadania
pn. "Budowa ogrodu społecznego na terenie Parku Górnika", przy Domu Kultury w Chwałowicach powstaje

"Ogród Społeczny"

Tworzona zostaje przestrzeń dla mieszkańców naszego regionu, którzy będą mogli tam wypoczywać.
Ogród będzie także promocją dobrego designu, powstającego przy współpracy z użytkownikami.
Będzie zakładał zupełnie nowy sposób myślenia o przestrzeni publicznej, ponieważ w całości będzie się opierać
na działaniach oddolnych i konsultacjach. Przestrzeń publiczna traktowana będzie jak własność mieszkańców.

Włączając się w tę inicjatywę, działkowcy z ROD "Górnik" oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Chwałowicach
chętnie pomagali w tworzeniu tego miejsca, poprzez pomoc w sprzątaniu oraz sadzeniu roślin.

Działkowcy z ROD "Górnik" zajęli się ponadto wykonaniem i zamontowaniem karmników oraz budek lęgowych dla ptaków.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z trwającego zagospodarowania terenu Ogrodu Społecznego.Gdy prace nad Ogrodem Społecznym zostaną ukończone, będzie to znakomicie zagospodarowany teren na którym
mieszkańcy, a w szczególności seniorzy z naszego regionu będą mogli się spotykać i decydować
o otaczającej ich przestrzeni poprzez sadzenie i pielęgnowanie zieleni.

Tak przedstawia się wizualizacja oraz koncepcja zagospodarowania terenu.