Historia Ogrodów Działkowych w Polsce1897 rok - Pierwsze w Polsce ogródki działkowe (ROD „Kąpiele Słoneczne”) założone w Grudziądzu przez doktora Jana Jalkowskiego.

1902 rok - Najstarszy w Warszawie Ogród Działkowy Tramwajarzy przy ul. Odyńca założony przez Kazimierę Proczek (obecnie ROD im. Obrońców Pokoju).

1909 rok - W Katowicach powstają pierwsze ogródki tzw. Szreberowskie.

źródło: pl.wikipedia.org


Największy rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce przypadł na okres urbanizacji kraju, tj. wiek XX.
Ich podstawową funkcją była wówczas produkcja warzyw i owoców, szczególnie w ogrodach organizowanych dla bezrobotnych.


1918 rok - 19 ogrodów, 2 064 działki, łączna powierzchnia 70,2 ha.

1939 rok - 606 ogrodów, prawie 50 000 działek, łączna powierzchnia ponad 3 000 ha.

1949 rok - 1 500 ogrodów, 120 000 działek, łaczna powierzchnia prawie 6 500 ha.

obecnie - 4 929 ogrodów, 965 328 działek, łaczna powierzchnia 43 350 ha.

źródło: www.pzd.pl


Cała historia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, świadczy o zapotrzebowaniu na istnienie
ogrodów działkowych w dotychczasowej formie w sposób zorganizowany.


Historia Ogrodu Działkowego "GÓRNIK"lata 1932-1933 - Powstanie Pracowniczego Ogrodu Działkowego "Grażyna"


Najstarsze dokumenty, które zachowały się do dnia dzisiejszego przedstawiają historię
założenia Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Chwałowicach w latach 1932-1933.

Świadczą o tym zaprezentowane poniżej dokumenty z 1957 roku,
w których umieszczona jest informacja o tym, iż dnia 14 lipca 1957 roku obchodzony był jubileusz 25-lecia założenia Ogrodu.
1961 rok - Zmiana nazwy na Pracowniczy Ogród Działkowy "Górnik"


Bliskość Kopalni "Chwałowice" oraz fakt, iż zdecydowana większość ówczesnych działkowców pracowała właśnie w tej kopalni,
spowodowało zmianę istniejącej nazwy Ogrodu na "Górnik"


2005 rok - Zmiana nazwy na Rodzinny Ogród Działkowy "Górnik"


Aż do zawiązania się Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2005 roku "Górnik" spełniał rolę Pracowniczych Ogrodów Działkowych.
Przydzielano je głównie górnikom pracującym w KWK "Chwałowice".


2013 rok - Obchody 80-lecia założenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Górnik"


28 września 2013 roku obchodziliśmy 80-lecie założenia Naszych Ogrodów.
Z tej okazji na uroczystość jubileuszową oprócz działkowców zostali zaproszeni goście.
Swoją obecnością na sali zaszczycili nas:

Eugeniusz Gruchel - Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w KWK "Chwałowice,
Zbigniew Gorzkowski - Kierownik Delegatury w Rybniku
Michał Śmigielski - Wiceprezydent Rybnika
Andrzej Wojaczek - Przewodniczący Rady Dzielnicy Chwałowice.

(siedzą od lewej)


Podczas oficjalnej części spotkania przypomniana została historia ogrodu,
a głos zabrali przedstawiciele Zarządu ROD oraz OZ.

Na ręce władz ogrodu, przekazany został okolicznościowy puchar.


W dalszej części uroczystości dla zgromadzonych działkowców oraz zaproszonych gości został przygotowany poczęstunek.
Wspólna biesiada trwała do późnych godzin wieczornych.
Był to czas na wymianę doświadczeń i wspomnień.

Uroczystość związana z jubileuszem 80-tej Rocznicy założenia ROD posłużyła
integracji społeczności działkowców, a także pielęgnowaniu tradycji ogrodu.

Był to także dowód na trwałość istnienia ogrodu i doskonała okazja do podsumowania dotychczasowych dokonań i osiągnięć.


Zarząd ROD "Górnik"w Rybniku prowadzi działalność szkoleniową, ekologiczną oraz wypoczynkową.
Jest organizatorem m.in. Dni Działkowca, spotkań młodzieży i seniorów, imprez z okazji Barbórki
oraz pokazów cięcia drzew i krzewów owocowych, jak również szkoleń dla przyszłych działkowców.

Od początku powstania ogrodu działkowego do dnia dzisiejszego przy pomocy Okręgowego Zarządu, Urzędu Miasta oraz KWK Chwałowice,
Zarząd przeprowadził następujące inwestycje konieczne dla prawidłowego funkcjonowania ogrodu:

Wybudowanie świetlicy, parkingu oraz placu zabaw dla działkowców, doprowadzenie wody i energii
na wszystkie trzy tereny oraz wymiany całego ogrodzenia ogrodu. Zamontowano również oświetlenie w alejkach ogrodowych.Od początku istnienia Naszych Ogrodów Działkowych funkcję Prezesa pełnili miedzy innymi:

Brzezina Eugeniusz
Stochniałek Adam
Dąbrowski Bronisław
Słaby Wiesław
Wochnik Ewald
Chowaniec Józef
Piekorz Janusz

W 2001 roku Prezesem został Piotr Świenty, który pełni to stanowisko do dnia dzisiejszego.

Ogród Działkowy "Górnik" zdobywał liczne wyróżnienia w Krajowej Radzie, Okręgowym Zarządzie
oraz Delegaturze Rejonowej w Rybniku PZD w latach 2003-2018.
Rodzinny Ogród Działkowy "GÓRNIK" składa się z trzech ogrodów znajdujących się przy
ulicach 1-Maja, Przewozowej i Zwycięstwa.

Zajmuje obszar o ogólnej powierzchni 8 8370 ha z czego:

1 4282 ha to powierzchnia ogrodu przy ulicy 1-Maja (48 działek)
2 0635 ha to powierzchnia ogrodu przy ul. Przewozowej (65 działek)
5 3453 ha to powierzchnia ogrodu przy ul. Zwycięstwa (161 działek)

Na terenie ROD znajdują się 274 działki oraz Dom Działkowca,
budynek gospodarczo-magazynowy i ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci.