BIURO ZARZĄDU ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

Na okres zimowy Biuro Zarządu będzie zamknięte do odwołania.

Ważne sprawy dotyczące ogrodu, np. przeniesienie prawa do działki,
można załatwić dzwoniąc pod nr telefonu:
--- 691-186-402 ---

                                                                                                                      Zarząd ROD "Górnik"

ZAKAZ SKŁADOWANIA ODPADÓW ZIELONYCH NA KOMPOSTOWNIKU OGRODOWYM

WAŻNY KOMUNIKAT !

W związku z modernizacją kompostownika ogrodowego (Ogród przy ul. Zwycięstwa), obowiązuje do odwołania
absolutny zakaz składowania odpadów zielonych.

Kompostownik jest pod stałym monitoringiem ogrodowym.--- OSOBOM, KTÓRE NIE BĘDĄ PRZESTRZEGAĆ POWYŻSZEGO ZAKAZU,
GROŻĄ POWAŻNE KONSEKWENCJE ---


                                                                                                                     Za utrudnienia przepraszamy, Zarząd ROD "Górnik"

ZAMKNIĘCIE DOPŁYWU WODY


UWAGA DZIAŁKOWCY !

W dniu 29.10.2022 r. na okres zimowy będzie zakręcona woda w naszym ogrodzie.
Prosimy o otwarcie wszystkich zaworów spustowych na swoich działkach.

                                                                                                                     Zarząd ROD "Górnik"

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY GÓRNICZE


UWAGA DZIAŁKOWCY !

Informujemy, iż Zarząd ROD "Górnik" nawiązał współpracę z firmą "Kompensata" z siedzibą w Rydułtowach,
która zajmuje się m.in. szkodami górniczymi powstałymi w Naszym Ogrodzie (głównie działki przy ul. Zwycięstwa).

Nasi działkowcy mogą liczyć na darmową pomoc w zakresie otrzymania należnych odszkodowań.

Prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z dołączoną poniżej informacją,
oraz o ewentualny kontakt ze specjalistą ds szkód górniczych,
panią Bernadetą Rduch pod nr telefonu: 575-789-655 lub (32) 440-86-55                                                                                                                     Zarząd ROD "Górnik"

MONITORING WIZYJNY W OGRODZIE (UL. ZWYCIĘSTWA I UL. PRZEWOZOWA)


UWAGA DZIAŁKOWCY !

Informujemy, iż zamontowany został monitoring w Ogrodach na ul. Zwycięstwa i ul. Przewozowej.

Monitoring wizyjny ogrodu został zainstalowany w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej
oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD.

Obejmuje wejście bramą główną do budynku domu działkowca, aleje ogrodowe
i kompostownik ogrodowy z częścią parkingową (ul. Zwycięstwa),
oraz wejście bramą główną (ul. Przewozowa)

Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazującego, że obiekt jest monitorowany.


                                                                                                                     Zarząd ROD "Górnik"

KOMUNIKAT WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO 2021

W przypadku niezgodnego postępowania z powyższymi zasadami wjazdu na teren ogrodu,
Zarząd ROD może wezwać odpowiednie służby (Straż Miejska, Policja).

Konsekwencją niestosowania się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” umieszczonego przy bramie wjazdowej
jest mandat w wysokości 250 zł. oraz otrzymanie 5 pkt. karnych.
W skrajnych przypadkach pojazd może zostać odholowany z terenu ROD na koszt właściciela.

                                                                                                                      Zarząd ROD "Górnik"

UWAGA DZIAŁKOWCY !!!


NOWE ZASADY BEZPIECZNEGO WJAZDU i WYJAZDU Z TERENU OGRODU UL. ZWYCIĘSTWA


W związku z zamontowaniem nowej bramy wjazdowej, prosimy działkowców o zapoznanie się
z nowymi zasadami wjazdu i wyjazdu z terenu ogrodu celem uniknięcia niepożądanego zdarzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI NOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ

1. Chcąc wjechać samochodem na teren ogrodu, należy zatrzymać się przed bramą,
zachowując bezpieczną odległość np. 4 m. gdyż skrzydła bramy otwierają się na zewnątrz ogrodu.

2. Aby otworzyć bramę należy wpisać indywidualny kod na klawiaturze,
która znajduję się na słupku furtki po wewnętrznej stronie ogrodu.

3. Po wpisaniu kodu następuje otwarcie bramy.
Należy niezwłocznie wsiąść do samochodu i po całkowitym otwarciu skrzydeł bramy, wjechać na teren ogrodu.

4. Brama zamyka się samoczynnie po upływie 1,5 min. od momentu jej całkowitego otwarcia.

5. Podczas wyjazdu z terenu ogrodu czynności należy powtórzyćWAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WJAZDU I WYJAZDU Z TERENU OGRODU

1. W celu pozyskania przez działkowca indywidualnego kodu do otwarcia bramy,
należy skontaktować się z Prezesem Ogrodu pod nr tel. 691-186-402.

2. Zabrania się wjazdu lub wyjazdu przez bramę, gdy nie nastąpiło jej całkowite otwarcie !!!

3. Zabronione jest przechodzenie przez otwartą bramę, oraz przebywanie w jej świetle !!!

4. W przypadku gdy podjeżdżając zauważymy otwartą bramę,
należy natychmiast zatrzymać się i poczekać aż skrzydła bramy samoczynnie się zamkną.
Dopiero przy całkowicie zamkniętej bramie możemy rozpocząć procedurę jej otwarcia.


                                                                                                                      Dziękujemy, Zarząd ROD "Górnik"

INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH NABYWCÓW DZIAŁEK


Szanowni Państwo !


Wszystkie formalności dotyczące sprzedaży działki lub umowy przeniesienia praw do działki
powinne być załatwiane telefonicznie pod nr telefonu:
--- 691-186-402 ---
lub za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość (np. e-mail),
a wszelką dokumentację należy przekazywać pocztą lub w inny sposób, wykluczający bezpośredni kontakt.

Wzory dokumentów potrzebnych do tego celu można znaleźć na naszej stronie w zakładce:
--- Dokumenty ---

W sprawach, których załatwienie nie jest możliwe z uniknięciem bezpośredniego kontaktu,
spotkanie i obsługa sprawy przez Zarząd ROD, może być wykonana wyłącznie przy obustronnym zachowaniu
reżimu sanitarnego, tj. przede wszystkim dezynfekcji rąk oraz przy zasłanianiu nosa i ust.

Dyżury pełnione są w środy w Biurze Zarządu,
mieszczącym się na terenie ogrodu przy ul. Zwycięstwa,

w godz. od 16.00 do 18.00 (marzec - październik)
w godz. od 15.00 do 17.00 (listopad - luty)


--- OPŁATY WNOSZONE PRZEZ NOWEGO DZIAŁKOWCA ---


1. Jednorazowa opłata ustalona przez Okręgowy Zarząd PZD w Katowicach wynosi

300 zł.

2. Jednorazowa opłata ustalona przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,GÓRNIK’’ wynosi

1 506 zł.

(Statut PZD §147 ust. 1 pkt 1)

Jednocześnie informujemy, iż aktualne ogłoszenia o zamiarze zbycia lub nabycia praw do działki
można znaleźć na naszej stronie w zakładce INFORMACJE / OGŁOSZENIA.

                                                                                                                Zarząd ROD "Górnik"

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW


Szanowni działkowcy !

Niektórzy właściciele czworonożnych pupili nie pamiętają o podstawowej zasadzie:

KAŻDY SAM SPRZĄTA PO SWOIM PSIE !


Widok psich odchodów w alejkach bardzo źle świadczy o właścicielu najwspanialszego przyjaciela człowieka.
Każdy pies z pewnością sam chętnie by po sobie posprzątał.
Niestety nie ma takiej możliwości i ten obowiązek spoczywa na jego właścicielu.

W związku z powyższym zwracamy uwagę wszystkim działkowcom oraz ich gościom,
aby podczas spacerów ze swoimi pupilami, niezwłocznie sprzątali po nich odchody.

                                                                                                                      Dziękujemy, Zarząd ROD "Górnik"

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA DZIAŁCE

Szanowni działkowcy !

Początek sezonu wegetacyjnego to okres, gdy wielu z nas zaczyna walczyć ze szkodnikami oraz chorobami roślin.
Wybierając metodę zwalczania zawsze należy kierować się bezpieczeństwem ludzi i zwierząt, oraz stosować się do obowiązujących przepisów.
Nieprawidłowe i nadmierne stosowanie środków ochrony roślin prowadzi do wymierania pożytecznych owadów, w tym pszczół.


Przed zastosowaniem oprysków należy pamiętać o następujących zasadach:


1. Zanim sięgniemy po środek ochrony roślin trzeba najpierw zdiagnozować chorobę lub szkodnika.

2. W pierwszej kolejności sięgamy po metody biologiczne, agrotechniczne lub integrowanej ochrony roślin.

3. Na działkach można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i przeznaczone dla działkowców
(nie wolno stosować preparatów przeznaczonych do upraw polowych, wielkoobszarowych).

4. Przed zastosowaniem preparatu zawsze należy zapoznać się z instrukcją stosowania, znajdującą się na opakowaniu.
Nigdy nie wolno zwiększać dawki zalecanej przez producenta.

5. Należy zwrócić uwagę na podany przez producenta okres karencji i prewencji.

6. Zgodnie z § 56 Regulaminu ROD przed zastosowaniem środków ochrony roślin działkowiec jest zobowiązany do
poinformowania sąsiadów o zamiarze zastosowania preparatu, podać termin przeprowadzenia zabiegu,
nazwę preparatu oraz okres karencji.

7. Opryski należy przeprowadzać wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, poza oblotem pszczół, gdy nie ma wiatru i opadów.


8. Zabiegi wykonujemy tylko na zainfekowanych roślinach.

9. Przy stosowaniu środków ochrony roślin należy zakładać odzież ochronną: fartuch, maskę na oczy, nos i usta oraz rękawice i kalosze.
Należy zapoznać się z informacją na opakowaniu, jakie środki ostrożności dodatkowo należy zachować.

10. Rośliny uprawiane w doniczkach opryskujemy na zewnątrz altany (nigdy wewnątrz).

11. W czasie przeprowadzania zabiegu należy zamknąć drzwi i okna altany. Zwierzęta i pozostali użytkownicy działki (w szczególności dzieci)
powinni unikać miejsca, w którym przeprowadzany był zabieg. Należy zapoznać się z informacją (na etykiecie preparatu),
po jakim czasie można dotykać opryskanych roślin.


                                                                                                                      mgr inż. Małgorzata Wójcik, Instruktor ds. ogrodniczych Jednostki Krajowej PZD.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIAŁKOWCÓW ROD „GÓRNIK”

Szanowni Działkowcy.

Realizując wymogi Rozporządzenia Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr 20/2018 podjętą przez Zarząd ROD "Górnik" w Rybniku,
Koordynatorem któremu powierza sie koordynowanie realizacji działań z obszaru ochrony danych osobowych w naszym ROD
jest Prezes Zarządu ROD „Górnik” w Rybniku pan Piotr Świenty.

OSZCZĘDZAJMY WODĘ NA DZIAŁKACH !Zarząd ROD „Górnik” zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców
o rozsądne i oszczędne podlewanie roślin tylko w godzinach rannych lub wieczornych.

Nie należy podlewać roślin ogrodowych w czasie upałów !

Ograniczmy do minimum nawadnianie trawników oraz napełnianie basenów.

INFORMACJA DLA DZIAŁKOWCÓW

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem ROD (§ 67 pkt 2)
działkowiec ma obowiązek nie zakłócać spokoju sąsiadom,
zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę.

W związku z powyższym, prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum,
używania elektrycznego i mechanicznego sprzętu ogrodowego

(w szczególności w soboty tylko do godz. 16.00)                                                                                                                Dziękujemy, Zarząd ROD "Górnik"

ZASADY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW


KOMUNIKAT!

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD.

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew.

Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.                                                                              Prezydium Krajowej Rady PZD